De 4 Kernefagligheder

Så langt så godt. Disse fire kategorier er mine 4 faglige fag som jeg har haft i skolen. Her skriver jeg lidt om hvad vi skal lære og hvordan mit resultat af hver kategori er endt.

 

1.GRAFIK OG BILLEDBEHANDLING

Under grafik og billedbehandling skal du vise at du mestrer Photoshop og Illustrator. Din portfolie skal
indeholde både foto & grafik/ Illustration. Hvor mange eksempler du har med afhænger af, hvor meget kød
der er på dit materiale. Har du f.eks. et produkt, hvor du er startet med at tegne det i illustrator, for derefter at
arbejde videre med det i Photoshop og hvor du er kommet rundt om alle de vigtige aspekter, så er det helt
ok kun at vise et produkt. Du må også vise forskellige produkter (3-5 stk.) som hver indeholder forskellige
aspekter.

PHOTOSHOP

Med dine Photoshop opgaver skal du vise, at du mestrer diverse genre inden for billedbehandling. Det kunne
f.eks. være:
• Korrekt brug af opløsning og rigtigt billedformat
• Retouchering
• Sammenkopiering
• Lyssætning
• Fritlægning
• Skarphed
• Lys, skygge og gråbalance
• Farvejustering
• Farveprofiler
• Arbejde med RAW filer
Din beskrivelse skal være en ”How to”. Vis og forklar hvordan du har lavet dit billede. Forklar også hvorfor,
du har valgt den omtalte metode. F.eks. hvorfor du har valgt penne værktøjet i stedet for lassoen til den
givne opgave. Det er en god ide at vise før og efterbilleder. Du må også gerne vise skærmdumps, hvis det
giver mening i forhold til din beskrivelse.
Du skal ikke skrive en Photoshop tutorial, men vise at du mestrer programmet og at du ved hvad du laver.

ILLUSTRATOR

Igen skal du vise at du mestrer diverse genrer i illustrator. Det kunne f.eks. være.
• Diverse værktøjer
• Brushes
• Gradient og mesh
• Lag
• Pathfinder
• osv.
Din beskrivelse skal som i Photoshop være en ”How to” og en ”Why”, uden at blive en tutorial. Vis gerne
forskellige steps i din proces, fra skitse til færdigt produkt og også gerne en mockup, af det færdige produkt.
Hvis det er et logo, kan du f.eks. vise det på visitkort og diverse merchandise.

2.GRAFISK DESIGN

Her er det dine kreative evner, din forståelse for kundens ønsker og for målgruppen, samt din arbejdsproces
som skal vises. Grafisk design kan være både digitalt og trykt. Det kan f.eks. være en visuel identitet, et
magasin layout, et webdesign eller en kampagne.
Du skal forklare HVORFOR, du er nået frem til dit resultat, ikke hvordan. Ingen tekniske beskrivelser.
Du skal lave en design beskrivelse og vise din arbejdsproces. Du skal beskrive din ide og begrunde den ud
fra kunde og målgruppe. Forklar hvorfor du er kommet frem til dit resultat.
Du kan f.eks. begrunde følgende aspekter
• Sammenhængen mellem form, budskab, historie og indhold
• Brug af relevante grafiske virkemidler og symboler ift. budskab og målgruppe
• Valg af relevante grafiske produkter – materiale/platforms valg
• Analyser, SWAT, Aida modellen mfl.
• Farver, Fonte, illustrationer og brug af billeder
• Grafisk stil
• Gestaltlovene
• Visuel sammenhæng mellem de enkelte produkter
• Luft, komposition og symmetri
• Brugervenlighed
• Du kan vise din arbejdsproces ved hjælp af skitser, moodboard, imageboard eller mindmaps,
inklusiv valg af fonte og farver.
• Dit endelige resultat
Grafisk design som digitalt produkt, kan f.eks. være et hjemmeside design, eller et app design. Du må
gerne have valgt en template som du derefter har tilpasset til dit EGET DESIGN. Du skal have tilpasset
specielt CSS’en til dit farvevalg, typografi, layout etc. – den skal altså bearbejdes og gøres til dit eget
layout/design.

Design eller redesign af en template er en almindelig disciplin ude i verden. Men kernen er, at du har en
“plan og et design”, der så implementeres ind i en template. Der lægges vægt på, at din skabelon er rigtigt
tilpasset og totalt afspejler designet, som du har tænkt. Det går ikke bare at hente en skabelon og så klistre
noget tekst og nye billeder ind i den.
Grafisk design som trykt produkt, kan f.eks. være en visuel identitet/paperline (logo, visitkort, brevpapir
etc.), et magasin layout eller en kampagne. Det kan f.eks. være et redesign af et eksisterende produkt, eller
en identitet til et helt nyt firma.

3.TYPOGRAFI OG OMBRYDNING

Som udgangspunkt vil man under typografi vælge en brochure, et magasin eller en artikel, men du kan også
vælge at præsentere et digitalt produkt. Det kan være en hjemmeside, en e-bog, et digitalt magasin. Så
længe der er en vis kvalitet i dit ombrydnings arbejde. Du skal vise at du mestrer detaljerne inden for
ombrydning og kender til gestaltlovene.
Hvis du vælger et trykt produkt under typografi og ombrydning kan du vise at du mestrer:
• Brug af master pages
• Billedregister og baseline grid
• Paragraph- og character styles
• Object styles
• Overskrifter og mellemrubrikker
• Korrekt brug af orddeling og justering (hyphenation & justification)
• Korrekt brug af tanke- og bindestreger og citationstegn
• Figursats, margen forhold, uncialer, paginering
• Tabeller
• Skabelon opsætning, med forud indstillinger af tekst mm.
Vis Screenshots af dine indstillinger og fortæl hvad du har gjort.
Er dit produkt derimod digitalt kan du vise at du mestrer:
• Styling med eksterne stylesheets (link til fonte, optimeret styling af din tekst)
• Overskrifter og mellemrubrikker (brug af
osv.)
• Margin/padding forhold
• Uncialer
• Paginering
• Bevidst anvendelse af tekst og billeder under hensyntagen til design og brugervenlighed
• Vis Screenshots af din html og css

4.GRAFISK PRODUKTIONS FORSTÅELSE

Her skal du beskrive alle dine overvejelser omkring slut produktet. Du skal hverken beskrive design, eller
how to’s, men vise at du har gjort dig tanker omkring medie og materialevalg, samt vise at du kan klargøre
dit produkt til den færdige process og har en god arbejdstilrettelæggelse i forhold til forskellige medier. Du
skal lave en teknisk beskrivelse af din arbejdsproces – INGEN design beskrivelse. Du kan enten vælge at
vise et digitalt eller et trykt produkt under workflow.
Hvis dit produkt er trykt, kan du vælge at beskrive følgende aspekter:
• Fremstilling af PDF: Skæremærker, bleed osv.
• Komprimering, konvertering og icc-profiler
• Kvalitetssikring af PDF
• Preflight af dokumenter: fejlrapporter, preflight-profiler
• Overprint Fill (Udsparing)
• Korrekt opløsning og filstørrelser til mediet
• Brug af fil-formater
• Pakke filer
• Falseprøver (Udskydning)
• Raster-teknologi og farvestyring
• Output-teknologi
• Materialevalg
• Udstansning, cut contour og udmåling af evt. ryg
Hvis dit produkt er digitalt, kan du vælge at beskrive følgende aspekter:
• Flowchart, wireframes-skitser eller element skitser fra et tema
• Valg af evt. tema (hvilket, hvorfor)
• Valg af platform (Youtube video, WordPress, E-magasin etc.)
• Klargøring af design i photoshop (generate assets, dokumentstørrelse/farverum, lag og mapper)
• Klargøring af billeder til web (korrekt opløsning og filstørrelser til mediet, ppi, retina)
• Filformat (jpeg, png, gif, svg)
• Mappestruktur (god orden)
• God kode skik (kommentarer i HTML og CSS, opstilling af dokument)
• Weboptimering (Hvordan har du gjort siden så hurtig som muligt?)
• Browser optimering (virker det i alle browsere?)
• SEO og google (navngivning af billeder, HTML tags (syntax))
• Google analytics
• Responsive (Bootstrap, @media)
• Upload til ftp-server (Dreamweaver, Filezilla) eller installation af WP
• Valg af plugins i WP (filhåndtering, SEO)
• Oprettelse af bruger til kunden i WP

Advertisements